Stappenplan fabrikant

Stappenplan fabrikant

Uw eerste  stappen op weg naar optimale datadistributie via 2BA!

Gemeenschappelijke visie

2BA wil graag zo goed mogelijk blijven voldoen aan de steeds zwaarder wordende eisen van haar data-afnemers, oftewel: van úw klanten. Dit kan echter alleen wanneer  fabrikanten of hun importeurs/agenten hun data volgens een gemeenschappelijke visie bij 2BA aanleveren. Met dit stappenplan als leidraad voor de levering van productgegevens komt 2BA hieraan voor alle fabrikanten tegemoet.

Te volgen stappen

Uiteraard wordt u door 2BA begeleid bij het nemen van onderstaande stappen voor het aanbieden van uw product- en handelsinformatie aan de 2BA datapool. Hiervoor worden de volgende stappen samen met u genomen:

Om productdata te publiceren zijn diverse aanleverroutes mogelijk. In het kort ziet het aanleverproces er als volgt uit:

  1. Aanleveren product- en/of handelsgegevens
  2. Controle van gegevens via verwerkingsrapportage
  3. Vrijgeven/afkeuren verwerking voor online publicatie

Data verantwoordelijkheid

Digitale product- en prijsinformatie neemt een steeds belangrijker plaats in binnen de bedrijfsprocessen van uw afnemers en vereist daarom de nodige aandacht. De fabrikant is de bron van haar productdata zoals deze via de 2BA datapool wordt gedistribueerd.en is hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. De data-afnemer (groothandel en eindgebruiker) is daarentegen verantwoordelijk voor het onderhoud en actualiteit binnen zijn eigen softwaresysteem en het juist inzetten van de ontvangen data.

 

2BA B.V

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 88 222 00 00
info@2ba.nl

Word lid van onze community