Wat biedt 2BA?

Voor u als groothandel

Datakwaliteit

2BA Label datakwaliteit

Complete data is essentieel, voor iedereen. Het vormt de basis voor de (key)bedrijfsprocessen binnen de gehele branche. Het is de basis voor e-commerce, (print)catalogi, logistiek, het Bouw Informatie Model (BIM), onderlinge transacties en voor het kunnen voldoen aan wettelijk vastgestelde eisen. Iedere NULL waarde betekent een stopmoment in het proces van uw afnemer(s), wat vervolgens opgelost moet worden via een telefoongesprek, e-mailwisseling of losse spreadsheets met gegevens. Oftewel, zonder complete data geen succesvolle bedrijfsprocessen.

Naar databehoefte

Validatie door 2BA

Om de kwaliteit van de aangeleverde data te kunnen waarborgen zijn er binnen 2BA diverse controles mogelijk op de product- en handelsgegevens, zoals validatie op basis van:

  • gebruik van valide berichten (uitwisselformaten);
  • inhoudelijke velden zoals bijvoorbeeld het Global Trade Item Number (GTIN);
  • historie (zowel automatisch als handmatig);
  • 3D gedefinieerde objecten (ETIM-MC/UOB) (productdata van fabrikanten)

PIM systeem als basis

Voor het op de juiste wijze beheren van productdata van fabrikanten en het aanleveren van uw handelsdata wordt het gebruik van een Product Information Management (PIM) systeem sterk aanbevolen. Daarnaast kan een PIM systeem u ook een efficiënte dienst bewijzen in combinatie met uw ERP systeem of website (catalogus). De PIM-partners van 2BA adviseren u graag over de mogelijkheden.

Label datakwaliteit

Label Datakwaliteit Om tot een betrouwbare basis te komen dienen er eerst eisen opgesteld te zijn. Vervolgens kan worden beoordeeld of data 100% volledig en daarmee bruikbaar is. Alleen wanneer je 100% zeker bent waarvoor (fabrikant-) productnummer 212345 staat en alle relevante handelsinformatie daaraan door de groothandel is gekoppeld, kunnen alle processen doorlopen worden zonder (tijd)verlies en risico. Om die reden heeft 2BA in samenwerking met eindgebruikers (installateurs) het Label datakwaliteit ontwikkeld. Dit label is bedoeld om u als groothandel inzicht te geven in de volledigheid van uw handelsdata. Een handvat dus, om uw data-inspanning af te stemmen op de behoefte van úw afnemers.

Wij hebben voor dataleveranciers een speciale pagina ontwikkeld waarbij u per data-onderdeel direct inzicht heeft in hoeverre uw data voldoet aan de behoefte van de doelgroep.

Verwerkingsrapporten

In verband met de complexiteit van de data zijn er diverse controles opgesteld welke tijdens iedere datalevering aan 2BA automatisch worden uitgevoerd. De resultaten hiervan worden na iedere levering samengevoegd in een verwerkingsrapport. Dit rapport biedt de mogelijkheid om eventuele fouten en/of onvolkomenheden in uw data te detecteren en uiteindelijk tot een minimum te beperken. Nadat u het rapport heeft doorgenomen is aan u de keuze om de aangeleverde data goed of af te keuren.

Feedbackticket systeem

Uw data is voor alle deelnemers aan 2BA beschikbaar via de Unifeed zoekmachine en wordt indirect mede beoordeeld door uw afnemers. Het feedbackticket systeem geeft de gebruiker de mogelijkheid een melding te maken over een specifiek product of artikel. Denk hierbij aan onjuiste GTIN’S, incorrecte productverwijzing maar ook vragen omtrent handelsgegevens zoals prijsinformatie, bestelgegevens of logistieke informatie.

Data statistieken

De 2BA statistieken geven een globaal inzicht van uw data welke beschikbaar is via 2BA. U moet hierbij denken aan hoeveel artikelrecords voorzien zijn van (o.a.) prijsinformatie, kortingsgroepen en logistieke informatie maar ook hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de complete data.

Query rapporten

Met de diverse query rapporten krijgt u als dataleverancier direct inzicht in de algehele status van uw data. Zo kunt u bijvoorbeeld direct inzage krijgen in welke bijlagen er aan welke producten zijn gekoppeld. Maar ook welke leverancier er verwijst naar producten die (nog) niet aanwezig zijn binnen de datapool.

Deepscan rapport

De deepscan bevat een aantal controles om specifieke fouten te detecteren in handelsdata. Dit kunnen bijvoorbeeld fouten zijn in de vorm van prijsafwijkingen of afwijkende gebruikseenheden. Deze afwijkingen worden gemeten over (indien aanwezig) meerdere handelsrecords.

2BA B.V

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 88 222 00 00
info@2ba.nl

Word lid van onze community