Wat biedt 2BA?

Voor u als fabrikant, importeur of agent?

Stap 5: Vullen technische ETIM kenmerken

Het vullen van de technische kenmerkwaarden is een arbeidsintensieve stap in de ETIM Classificatie. Wanneer de technische kenmerken conform de classificatie zijn gevuld, kan de data door groothandels worden ingezet als basis voor zoeksystemen, webshops, catalogus en andere commerciële uitingen. Daarnaast kan uw data optimaal benut worden binnen alle bedrijfsprocessen ontwerp, calculatie, inkoop en administratie van de verwerkers.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen alfanumerieke-, numerieke-, range- en logische kenmerken. Bij alfanumerieke kenmerken is er keuze uit vastgestelde mogelijke waarden zoals onder meer kleur, uitvoering, materiaal. Numerieke- en range kenmerken vragen naar een getalswaarde (of range) met een bepaalde eenheid, zoals lengte = .. mm. Een logisch kenmerk heeft alleen de keuze ja/nee.

Eenmaal gepubliceerde kenmerkwaarden kunnen niet verwijderd worden. Indien er een onjuiste kenmerkwaarde gepubliceerd is kan deze overschreven worden met een nieuwe mutatie of complete publicatie.

Reden geen kenmerkwaarde (Reason no Value)

Aangezien er binnen de branche wordt gestreefd naar volledig gevulde ETIM Classificatie (voor zowel productklassen als kenmerken) kan er een reden worden opgegeven indien een gevraagde waarde ontbreekt (MV), niet van toepassing (NA) of onbekend (UN) is. Dit wordt reden geen kenmerkwaarde (ReasonNoValue) genoemd.

PIM Software

Het kan zijn dat uw producten nog niet zijn geclassificeerd volgens de ETIM classificatie. Indien uw software geen functionaliteit biedt op het gebied van ETIM classificatie dan adviseren wij u zich hierop te oriënteren bij onze softwarepartners.

 

Product Stap 5 combi

2BA B.V

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 88 222 00 00
info@2ba.nl

Word lid van onze community